www.karate.hu
PDF letöltés

A Testnevelési Egyetem őszi tanfolyamai

A Testnevelési Egyetem államilag elismert sportedző, sportoktató és sportszervező, -menedzser tanfolyamokat indít 2019 őszén is. A TF a képzésekre idén is várja a karatés érdeklődők jelentkezését.

tflogouj

Sportedző (több sportágban) (1,5 tanéves, emelt szintű szakképesítés, OKJ szám: 54 813 02)

A képzésben résztvevő átfogó és széleskörű ismereteket szerez választott sportága történetéről, valamint a sportág verseny-, illetve játékszabályairól. Képes célirányosan tervezni, szervezni és irányítani a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Alkalmazható gyakorlati tudással rendelkezik a sportág technikai, taktikai elemeiről, azok oktatásának módszereiről. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Képes felmérni sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készíteni és irányítani annak végrehajtását.

A tanfolyamról bővebb információk elérhetők itt.

Sportoktató (több sportágban) (1 tanéves, középfokú részszakképesítés, OKJ szám: 31 813 01)

Képes megtanítani az adott sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként tanítványai alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik tudása gyakorlati alkalmazását: a mozgásos cselekvések – a sportági technikák és a képességfejlesztő gyakorlatok – alapszintű bemutatását és oktatását. Tisztában van a sportág egészségügyi követelményeivel, veszélyhelyzeteivel, s megfelelő képzettséggel rendelkezik ezek betartásához, illetve elkerüléséhez.

A tanfolyamról bővebb információk elérhetők itt.

Sportszervező, -menedzser (1 tanéves, középfokú szakképesítés, OKJ szám: 52 813 01)

A megszerzett ismeretek birtokában képes a sport irányítási és szervezeti rendszerében közreműködni, és megteremteni a sport működési hátterét mind a szabadidősport, mind a versenysport területén. Képes sportszervezetek létrehozására, irányítására azok működtetésére, illetve sportvállalkozások, sportegyesületek, szakosztályok, csapatok és sportolók menedzselésére. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában, illetve a sporttevékenység fejlesztésére irányuló projektek kidolgozásában, pályázatok készítésében. Közreműködik sportlétesítmények menedzsmentjében, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti a létesítményt. Sporttan-folyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez.

A tanfolyamról bővebb információk elérhetők itt.

(forrás: tf.hu)