www.karate.hu

Események

karate2024

guadalajaraeb

facebook

twitter

youtube

insta

macslogo

karateworldtvbanner

 

PDF letöltés

Jó tanuló, jó sportoló címre lehet pályázni

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017” cím elnyerésére. Az EMMI a címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2016/2017. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak.

emmilogo

A pályázat kiírásában közreműködnek az alábbi sportköztestületek:
Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség tagszervezetekkel).

A pályázat célja:
- az ifjúság ösztönzése
o az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra,
o a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, továbbá
o fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra;
a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése;
az egészséges életmód népszerűsítése;
a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása; valamint
a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázat díjazása:
A díjazottak a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2016/2017 tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért.

Három kategóriában nyújtható be pályázat (a 2016/2017. tanévre vonatkozóan):
I. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulója
II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 9-13. évfolyamos tanulója
III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

1. A 2016/2017. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-13. évfolyamos tanulója, vagy legalább az egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója;

2. Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve – az I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva - elérte az alábbi eredményt:
I. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,80
II. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,70
III. kategória: a 2016/2017. tanév I. vagy II. félévében a súlyozott tanulmányi átlaga – minimum 15 teljesített kredit mellett – legalább 4,00

3. A 2016/2017. tanévben (2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban meghatározott sportágban és versenyen 1-6. helyezést ért el.

A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el:
- a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag,
- a pályázati kiírásban közreműködő sportköztestületek és tagszervezetek honlapjain
(
www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, www.nvesz.hu, www.ndhsz.huwww.mdsz.hu, www.mozduljra.hu).

A pályázat benyújtása:
A pályázati dokumentációt
(amely a Pályázati adatlapból és mellékletekből áll) három (egy eredeti és kettő, az eredetivel megegyező, egyszerű másolat) példányban kell benyújtani kizárólag papíralapon, postai úton az Emberi Erőforrások Minisztériumának címére, a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően.
(Első lépésként a szükséges igazolásokat kiállító intézménnyel és szervezettel/szervezetekkel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, mivel a dokumentumok elkészítése és esetleges postai kézbesítése hosszabb időt vesz igénybe. Hiánypótlásra nincs lehetőség!)

Benyújtási (postai feladási) határidő: 2018. április 17.

A pályázat értékelése:
A pályázatokat az Értékelő Bizottság – a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve – egységes szempontsor alapján értékeli. A pályázat díjazottjairól - az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján - az oktatásért felelős miniszter hoz döntést.

Értesítés a pályázat eredményéről:
A díjazottak listája a pályázat benyújtási határidejét követő 90 napon belül – az elért eredmény és oktatási intézmény megjelölésével - közzétételre kerül a kormányzati portálon az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között, amelyről a pályázók a kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben kapnak értesítést.

Díjátadás:
A legmagasabb pontszámot elért díjazottak meghívást kapnak a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017” cím díjátadó ünnepségére, a többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet.

A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza.

További információ:
A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon.

Mellékletek:

1. melléklet Pályázati adatlap

2. melléklet Ajánlás köznevelési intézmény tanulója részére

3. melléklet Ajánlás felsőoktatási intézmény hallgatója részére

4. melléklet Hitelesítésre jogosult szervezetek

5. melléklet Hazai sporteredmény-hitelesítő adatlap

6. melléklet Nemzetközi sporteredmény-hitelesítő adatlap

7. melléklet Adatkezelési nyilatkozat

8. melléklet Tanulmányi versenyek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2017